آوای مردم با سوزی یاشار: جمهوری اسلامی ایران یکی از عوامل اصلی بحران منطقه
——
میهمان:
حسن اعتمادی عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران

آوای مردم با سوزی یاشار: جمهوری اسلامی ایران یکی از عوامل اصلی بحران منطقه from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.