نیمه پنهان – وضعیت پناه جویان در ترکیه (5) / بیست و دوم شهریور ۱۳۹۴
مهمانان :فرشته ناجی و ندا امین

نیمه پنهان – وضعیت پناه جویان در ترکیه (5) / بیست و دوم شهریور ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.