میهمانان برنامه :
احمد تاج الدینی حقوقدان و عضو جنبش سکولار دموکراسی
حسن اعتمادی عضو هئیت دبیران جنبش سکولار دمکراسی ایران

آوای مردم با سوزی یاشار-بیستم شهریور ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.