آوای مردم با سوزی یاشار به تاریخ چهارم شهریور ۱۳۹۴
میهمانان برنامه : مهدی ذوالفقاری کنشگر سیاسی وعضو سوسیال دمکراتها
حسن اعتمادی عضو هئیت دبیران جنبش سکولار دمکراسی ایران
آوای مردم: نظرات گروههای گوناگون درباره توافقات هسته ای

آوای مردم با سوزی یاشارنظرات گروههای گوناگون درباره توافقات هسته ای from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.