آوای مردم با سوزی یاشار ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
– مهمان برنامه : عباس خرسندی نماینده جبهه دمکراتیک ایران

آوای مردم با سوزی یاشار ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ – مهمان برنامه : عباس خرسندی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.