کارشناسان برنامه : زهره بختیار روزنامه نگار وکنشگر سیاسی
حسن اعتمادی- كنشگر و تحليلگر سياسى- موضوع: مشكلات اجتماعى و سياسى در ايران

آوای مردم با حضور حسن اعتمادی و زهره بختیار- ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.