سپید و سیاه – دوازدهم مرداد ۱۳۹۴
• کشورهای عرب خطاب به کری : توافق اتمی باید ثبات را افزایش دهد نه مداخلات را –
• جمهوریخواهان مجلس نمایندگان : برای رد توافق با ایران رای کافی داریم –
• هتک حرمت مسافران ایرانی در فرودگاه کشور ترکیه –
• تبادل نظر خامنه ای به جوانان اروپا و آمریکا –
• سفارت ایران در کشورهای اروپایی چه می کند ؟
• به مدرسه رفتن و درس خواندن حق هر کودکی است ، آغاز ثبت نام کودکان افغان فاقد مدرک اقامت قانونی –
• نغمه شاهی با ۴ میلیون لایک امنیت ملی را برهم زد !!!! –
• وزیر بهداشت : به ازای هر فرزند ، ۴ ماه از طرح پایان تحصیل پزشکان کم می شود –
• موزیک ویدیو میان برنامه –
• مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی : ۴۰ تن از یاران امام زمان قزوینی هستند ! –
• چهارمین هفته تحصن اعتراضی ستمدیدگان از حکومت در مقابل ساختمان لاستیک دنا –
• اجرای حکم سالار شاد زی ۱۰ روز به تعویق افتاد –
• تلویزیون حقوق بشری ، ویژه برنامه توافق هسته ای –

سپید و سیاه – دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

• کشورهای عرب خطاب به کری : توافق اتمی باید ثبات را افزایش دهد نه مداخلات را –
• جمهوریخواهان مجلس نمایندگان : برای رد توافق با ایران رای کافی داریم –
• هتک حرمت مسافران ایرانی در فرودگاه کشور ترکیه –
• تبادل نظر خامنه ای به جوانان اروپا و آمریکا –
• سفارت ایران در کشورهای اروپایی چه می کند ؟
• به مدرسه رفتن و درس خواندن حق هر کودکی است ، آغاز ثبت نام کودکان افغان فاقد مدرک اقامت قانونی –
• نغمه شاهی با ۴ میلیون لایک امنیت ملی را برهم زد !!!! –
• وزیر بهداشت : به ازای هر فرزند ، ۴ ماه از طرح پایان تحصیل پزشکان کم می شود –
• موزیک ویدیو میان برنامه –
• مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی : ۴۰ تن از یاران امام زمان قزوینی هستند ! –
• چهارمین هفته تحصن اعتراضی ستمدیدگان از حکومت در مقابل ساختمان لاستیک دنا –
• اجرای حکم سالار شاد زی ۱۰ روز به تعویق افتاد –
• تلویزیون حقوق بشری ، ویژه برنامه توافق هسته ای –

Comments are closed.