آوای مردم با سوزی یاشار -۳۱ تیر ۱۳۹۴ با حضور حسن اعتمادی

میهمان: حسن اعتمادی- كنشگر و تحليلگر سياسى- موضوع: مشكلات اجتماعى و سياسى در ايران

آوای مردم با سوزی یاشار -۳۱ تیر ۱۳۹۴ با حضور حسن اعتمادی from افق ایران on Vimeo.

میهمان: حسن اعتمادی- كنشگر و تحليلگر سياسى- موضوع: مشكلات اجتماعى و سياسى در ايران

Comments are closed.