آوای مردم با سوزی یاشار -۲۶ تیر ۱۳۹۴
——
میهمان: حسن اعتمادی- كنشگر و تحليلگر سياسى- موضوع: مشكلات اجتماعى و سياسى در ايران

آوای مردم با سوزی یاشار -۲۶ تیر ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.