آوای مردم – با حضور فیروزه خطیبی
روزنامه نگارمتعهد کیست ؟
میهمان برنامه: فیروزه خطیبی روزنامه نگار، نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر

آوای مرذم – با حضور فیروزه خطیبی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.