نیمه پنهان- محدودیت های زنان هنرمند در ایران
تاریخ پخش: ۱۹ تیر ۱۳۹۴
مهمان: وانشا رودبارکی

نیمه پنهان- محدودیت های زنان هنرمند در ایران 07-10-2015 from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.