ویژه برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران
موضوع : نزدیک شدن به بیستم ژوئن روز جهانی زندانیان سیاسی – عقیدتی
کارشناس برنامه : دکتر عزت الله مصلی نژاد ؛نویسنده و کنشگر سیاسی اجتماعی

ویژه برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.