آوای مردم با سوزی یاشار: میهمان: حسن اعتمادی
ميهمان برنامه حسن اعتمادى كنشگر و تحليلگر سياسى
مشكلات اجتماعى و سياسى در ايران

آوای مردم با سوزی یاشار: میهمان: حسن اعتمادی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.