نیمه پنهان: آقا زاده ها و غارت های منابع ملی

مهمان : نیک آهنگ کوثر
فرزندان هاشمی رفسنجانی، خامنه ای

نیمه پنهان: آقا زاده ها و غارت های منابع ملی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.