گروه ورزش

روزنامه اسپانیایی مدعی شده که بلاتر 6 سال قبل با ایرنا شایک رابطه داشته است.

در حالی که همه جا صحبت از فساد در فیفا، رشوه های گرفته شده برای دادن میزبانی به کشورها، استعفای بلاتر و … صحبت است، این بار روزنامه ال موندو پا فراتر گذاشته و اتهامی تازه برای رئیس مستعفی فیفا دارد. این روزنامه مدعی شده که ایرنا شایک، نامزد سابق رونالدو، 6 سال پیش با بلاتر  رابطه داشته است. این خبر به سرعت در سراسر دنیا پیچید و البته تنها یک روزنامه آن را تکذیب کرد. آن هم نیویورک دیلی پست بود:«شایعات مربوط به رابطه بلاتر و خانم شایک به هیچ وجه صحبت ندارند. تصمیمی برای پرداختن بیش از اندازه به این موضوع نداریم و اعلام می کنیم که این اخبار کاملا ساختگی هستند».

این اتهام هم فعلا مانند دیگر  اتهاماتی که به بلاتر وارد شده دفن می شود تا در زمان مناسب به آن رسیدگی شود

Comments are closed.