دادگاه حقوقی تهران با شکایت یکی از طلبکاران حسین هدایتی، توقیف سپرده اولیه شرکت استیل آذین ایران در مزایده چهارم سرخابی‌ها را دستور داده است.

 در حالی که مزایده چهارم سرخابی‌های پایتخت هم بدون برنده به پایان رسید، یکی از طلبکاران حسین هدایتی با قرار تامین خواسته و دستور قضایی خطاب به مراجع ذی‌صلاح، توقیف ودیعه‌ی 8 میلیارد و 700 میلیون تومان سپرده اولیه شرکت استیل‌آذین ایران برای ورود به مزایده باشگاه پرسپولیس را درخواست کرده است. این فرد طبق اوراق قضایی ادعای طلب چند ده میلیارد تومانی از حسین هدایتی را در محاکم حقوقی تهران مطرح کرده است.

یکی از شعبه دادگاه عمومی – حقوقی تهران بزرگ نیز پیرو طرح این دعوای حقوقی، با صدور قرار تامین خواسته دستور به توقیف ودیعه احتمالی حسین هدایتی در مزایده باشگاه پرسپولیس را داده است.

حسین هدایتی پیش از این مدعی شده بود هیچ بدهکاری به کسی ندارد و هر فردی از او طلبکار است کافی است تا مدرک رو کند و دو برابر طلبش را بگیرد. عابربانک پرسپولیسی ها مدعی بود او تنها به بانک ها بدهکار است و هیچ فردی پیدا نمی شود که از او طلبکار باشد

Comments are closed.