تعداد تصاویر آهسته بازی ایران و لهستان بقدری زیاد شده بود که گزارشگر بازی هم نمی دانست دقیقا روی چه صحنه ای حرف می زند!

تكرار صحنه هاي آهسته ،سانسور رقصنده ها و… در بازي واليبال ببينده هاي تلويزيوني را عصبي مي كند. امسال هم با شروع ليگ جهاني باز همان مشكلات هميشگي پخش بازيها هست ؛ وجود تماشاگران خانوم و رقصنده هايي كه تلويزيوني ها براي فاكتور گرفتن انها مجبورند دست به سانسور و يا حتي تكرار بعضي صحنه هاي بازي بزنند كه گاهي ببينده ها از صحنه امتياز گيري تيم جا مي مانند.البته

مسىولان تلويزيون مدعي هستند به خاطر اينكه پول زيادي براي خريد اين مسابقات داده اند،چاره اي جز پخش رقابتهاي ليگ جهاني ندارند،البته از طرفي هنجارهاي هم باعث مي شود كه بعضي صحنه هاي بازي سانسور شود.اين مساله اما بيشتر از اينكه باعث لذت ببينده هاي تلويزيون شود آنهارا آزار مي دهد. مسابقه در ست های سوم و چهارم بقدری صحنه آهسته داشت که محتشمیان گزارشگر بازی خودش هم نمی دانست دقیقا چه صحنه ای را گزارش می کند.

Comments are closed.