نیمه پنهان-زندگی پناه جویان ایرانی در ترکیه- بخش دوم
__________
گفتگو در باره وضعیت اسفناک پناه جویان ایرانی بخصوص زنان و کودکانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند.

نیمه پنهان-زندگی پناه جویان ایرانی در ترکیه (2) -05-2015 from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.