نیمه پنهان، برنامه بیست و دوم – زندگی پناه جویان ایرانی در ترکیه
مهمان: آریو

نیمه پنهان: زندگی پناه جویان ایرانی در ترکیه from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.