آوای مردم، برنامه پانزدهم
میهمان برنامه :حسن اعتمادی کنشگر سیاسی ؛عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دمکراسی ایران
موضوع : اقتصاد ایران ؛ اعتصابات و اعتراضات صنفی کارگران و فرهنگیان وزنان

آوای مردم، برنامه پانزدهم from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.