گفتگویی با دکتر منصور کشفی متخصص اکتشفات نفتی

آوای مردم برنامه چهاردم from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.