در این برنامه بانو سوزی یاشار با آقای احمد رضا بهارلو (ژورنالیست) در مورد روزنامه نگاری متعهد به گفتگو می پردازد.

برنامه آوای مردم از سوزی یاشار به تاریخ15-24-04 from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.