موضوع این هفته برنامه آوای مردم:

روزنامه نگار متعهد کیست و چه مشخصاتی باید داشته باشد؟

لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

rooznameh_roonamehnegar2014

No Comments

Leave a Comment