برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران، مصاحبه کریم امجدی با دکتر کوین راد (مشاور شورای ملی ایران) درباره مسایل مرتبط با بهداشت مردم داخل کشور

– برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران- بخش شانزدهم، مصاحبه با دکتر راد from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.