برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش پانزدهم: زیست بوم ایران
با حضور دکتر یگانه فرزین اقتصاددان؛ استاد دانشگاه کالیفرنیا-عضو شورای ملی ایران

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش دوازدهم: زیست بوم ایران from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.