آوای مردم، برنامه هشتم با موضوع مجازات اعدام
آیا مجازات اعدام برای یک قاتل، عادلانه است؟
با حضور دکتر امیری مقدم و دکتر باقرزاده

آوای مردم، برنامه هشتم با موضوع مجازات اعدام from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.