در این برنامه بانو سوزی یاشار با دکتر منصور کشفی متخصص اکتشافات نفتی در رابطه با ۲۹ اسفند صنعت ملی شدن نفت گفتگو کردند.

آوای مردم برنامه ای از سوزی یاشار from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.