در این برنامه، بانو سحر امانی، به گفتگو با آقای دکتر امیر فصیحی، متخصص و پژوهشگر در زمینه نافرمانی مدنی می پردازد.

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش سیزدهم، نافرمانی مدنی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.