در راستای مرحله سوم همکاری ها بين ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی بامداد روز دوشنبه ۱۸ اسفند يک هيات بلندپايه اين آژانس وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، اين هيات به رياست واريو رانتا، معاون آژانس، همراه با ماسيمو آپارو، رييس پادمان های اين نهاد بين المللی، قراراست در سفری دو روزه بامقام های ايران مذاکره کنند.

در همين زمينه، بهروز کمالوند، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران، گفته بود که در اين سفر دو موضوع اخير از مرحله سوم همکاری ها بين ايران و آژانس پيگيری خواهد شد.

به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران يکی از دو محور مذاکرات در خصوص «ارايه اطلاعات مربوطه مورد توافق و توضيحات مربوط به مقاله منتشر شده در ايران در رابطه با ترابرد نوترون و مدل سازی ها و محاسبات مربوطه و استفاده ادعايی از آنها در مواد فشرده» است.

بهروز کمالوندی در اين زمينه گفته است: توضيحات ارايه شده از سوی ما کافی بوده است و بيشتر از اين نيز توضيح خاصی ندارد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران موضوع دوم مذاکرات با آژانس را «ادعا» در مورد انفجارهايی در مريوان بيان کرده است.

وی در اين زمينه، گفته است:«به آنها اعلام کرديم که اگر شما فکر می کنيد انفجاراتی صورت گرفته است، مکان آن را مشخص کنيد تا ما به شما دسترسی (مديريت شده) بدهيم.»

اين در حالی است که پيشتر يوکيا آمانو، مديرکل آژآنس بين المللی انرژی اتمی گفته بود که دو مساله در خصوص برنامه هسته ای ايران از جمله مسائل مربوط به آزمايش احتمالی انفجاری باقی مانده است و قرار بوده که اوايل شهريور ماه – به آن پاسخ داده شود.

مديرکل آژانس گفته بود ايران تا کنون به اين دو پرسش پاسخ نداده است. آقای آمانو با اين حال تاکيد کرده بود بدون روشن کردن مسايل باقی مانده تاييد صلح آميز بودن ماهيت برنامه هسته ای ايران سخت است.

در آخرين گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ايران نيز پاسخگو نبودن ايران در دو مورد اشاره شده بود: مسئله «شبيه‌ سازی کامپيوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای» و «آزمايش‌ چاشنی‌های انفجاری.»

Comments are closed.