نیمه پنهان- سیستان و بلوچستان گمشده در غبار فقر
مهمان آقای عبدالستار دوشکی پژوهشگر و فعال مدنی

نیمه پنهان – برنامه سیزدهم from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.