سپید و سیاه- دوشنبه ۷ دی ۱۳۹۴
• شکوه انسانیت، نجات جان سگ با انتقال سریع به بیمارستان، کرمانشاه
• رییس جمهور روستاییان محروم را نمیشناسد
• تاریکی شوم برفراز تهران
• بهرام بیضایی: هم اینک به دانشگاه برگشتم
• ظلمی مضاعف، اشتغال به کار در زمان بازنشستگی
• یلدای کارتن خوابها و آغوش خانواده های تهرانی
• چمران: قمه کشی تهرانیها بدنبال جای پارک
• ساحل قدغن، شنهای کویر هم قدغن

سپید و سیاه- دوشنبه ۷ دی ۱۳۹۴ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.