سپید و سیاه، پنجشنبه ۳ دی ۱۳۹۴
• معرفی دختر شایسته عراق با وجود خفقان مذهبی
• قایق های رنگین کاغذی، پیام کودک ایرانی
• محمد علی طاهری گامی به رهایی نزدیکتر شد
• حلقه صدا و سیمای چهل و هشت هزار نفره نحیفتر از بی بی سی دو هزار نفره،
• زبان صریح شیرمرد عشایری
• تنها بانوی رفتگر ایرانی، فراتراز حصارها

سپید و سیاه، پنجشنبه ۳ دی ۱۳۹۴ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.