آوای مردم با سوزی یاشار- تلاش برای حذف علوم انسانی از نظام آموزشی
کارشناسان:
هوشنگ لاهوتی کنشگر سیاسی وعضو شورای عالی- شورای ملی ایران
حسن اعتمادی عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران

آوای مردم با سوزی یاشار- تلاش برای حذف علوم انسانی از نظام آموزشی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.