وقوع انقلاب اسلامی و تغییر و تحولات در ورزش

نادر جهانبانی آخرین رییس سازمان تربیت بدنی در دوران حکومت محمدرضا شاه بود. سپهبد نادر جهانبانی فرزند امان اله جهانبانی بود. آن ها تنها پدر و پسر در تاریخ ورزش ایران هستند که رییس سازمان ورزش شدند. پدر در سال های نخست دهه 50 میلادی و پسر در واپسین سال های حکومت پهلوی.

جهانبانی در مقطعی تاریخی مسئولیت ورزش را بر عهده گرفت. در دوران مدیریت او، نامه های اداری هم با تاریخ 2537 شاهنشاهی امضا شدند و هم 1357 خورشیدی.

خورشید- قسمت دوم ورزش زنان- وقوع انقلاب اسلامى و تغيير و تحولات در ورزش from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.