موضوع : آیا نتخاباتی که در ایران صورت میگیرد آزاد است ؟
کارشناس برنامه : حسن اعتمادی عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران

آوای مردم با سوزی یاشار- ۲۰ آذرماه ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.