مهمان : ناصر انقطاع

موضوع: پرچم ملی ایران و پاسخ به سوالاتی درباره دو برنامه قبل

توضیح: پرچم ایران را با سه رنگ سبز و سفید و سرخ و نشان پر افتخار شیر و خورشید در فردای انقلاب زمستان ۵۷ تغییر دادند. اما چرا؟ در این بیرق سرافراز چه نهفته بود که انقلابیون در پی تغییر آن بودند؟ سابقه و تاریچه آن چیست و سوالاتی در باره دوبرنامه گذشته نمی پنهان پیرامون نشان شیر و خورشید که دکتر ناصر انقطاع و دکتر مهدی آقازمانی در این « نیمه پنهان » به آنها خواهند پرداخت.

نیمه پنهان- پرچم ملی ایران و پاسخ به سوالاتی درباره دو برنامه قبل from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.