آوای مردم با سوزی یاشار – چگونگی ایجاد یک اپوزیسیون دموکراسی خواه
میهمانان: دکتر بهرام آبار- دبیر کل حزب سکولار دمکرات ایران
حسن اعتمادی عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران

آوای مردم با سوزی یاشار – چگونگی ایجاد یک اپوزیسیون دموکراسی خواه from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.