آیا لازمه دولت ملی ؛فدرالیسم است؟

میهمان برنامه : مهدی موبدی ؛ کنشگر سیاسی و مدیر سایت تلاش آنلاین
به تاریخ ۲۶ نوامبر

آوای مردم با سوزی یاشار: آیا لازمه دولت ملی ؛فدرالیسم است؟ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.