مهمان: دکتر ناصر انقطاع
چرا روح الله خمینی با نماد شیر و خورشید دشمنی کرد؟ آیا این نماد یک سبقه تاریخی و باستانی در فرهنگ ایرانی دارد و یا تنها متعلق به دوران پادشاهی پهلوی است. همه آنچه از نماد شیر وخورشید و تاریچه کهن آن نمی دانیم در این « نیمه پنهان » با دکتر مهدی آزمانی و مهمان او دکتر ناصر انقطاع.

نیمه پنهان: دشمنی خمینی با نماد شیر و خورشید، چرا؟ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.