نامه‌ای که جهان را تکان داد/ ۵هزار کارگر مقابل ساختمان تامین اجتماعی تجمع کردند / رسانه ملی و تناقض با جامعه ایرانی/ صداهای گم شده/ امام جمعه اصفهان: حق زن این نیست که کار کند این است که دولت، مردان را از نظر مالی تأمین کند / مردم در پایتخت از پس مخارج زندگی برنمی آیند
/ عکسهایی از برداشت پسته در خراسان/ کمپین نخریدن خودرو، پیروزی یا شکست؟

سپید و سیاه / دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.