آوای مردم باسوزی یاشار- آیا امنیت و ثبات در دنیا در حال فروپاشی است؟
میهمان: حسن اعتمادی عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران

آوای مردم باسوزی یاشار- آیا امنیت و ثبات در دنیا در حال فروپاشی است؟ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.