• معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی: ممنوع الفروش کردن خوروی بدحجابان
• خطر هر روزه رانش زمین
• تسویه حساب سفید چیست؟
• موج ناگهانی پلمب محل کسب و دستگیری بهاییان

سپید و سیاه – پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۴ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.