در آبانگان پنجم، نیک آهنگ کوثر و سام خسروی به سراغ دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی مونگومری کالج در مریلند رفته‌اند تا از او در باره نقش جامعه مدنی و نیروهای پیشرو در دوره خشک‌سالی بپرسند. همچنین، دکتر فرهاد اشرف‌زاده، استاد دانشگاه کنتاکی غربی در باره استفاده از فن‌آوری در کاهش مصرف آب می‌گوید. کامبیز غفوری به تازه‌های خشک‌سالی می‌پردازد.

آبانگان، بخش پنجم: استفاده از فناوری در کاهش مصرف آب from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.