زمان انتخاب: دخالت نیروهای امنیتی ونظامی برای ایجاد تفرقه قومیتی در ایران
موضوع: دخالت نیروهای امنیتی ونظامی برای ایجاد تفرقه قومیتی در ایران
مهمان: دکتر مصطفی دانش

در حالی که موضوع توهین یک برنامه تلویزیونی در ایران به موجی از اعتراضات به عدم رعایت ادب رسانه ای انجامیده است، خبرهایی دال بر دخالت نیروهای امنیتی، بسیج و نیروی انتظامی برای دامن زدن به اختلافات قومیتی در مناطقی مانند آذربایجان، خوزستان و … به گوش می‌رسد اما چرا؟ پاسخ به این سوال و دانستن از تجربه دیگر ملل جهان در این زمینه با دکتر مصطفی دانش و دکتر مهدی اقازمانی در این زمان انتخاب.

زمان انتخاب: دخالت نیروهای امنیتی ونظامی برای ایجاد تفرقه قومیتی در ایران from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.