زمان پخش ۱۱ نوامبر ۲۰۱۵
این روزها خبر کشف حجاب دو بازیگر ایرانی٬ سوژه رسانه هاست و موافقان و مخالفان آزادی پوشش زنان مشغول بحث و جدل. اما این نخستین بار نیست که زنی ایرانی کشف حجاب میکند و اخرین نیز نخواهد بود.
تاریخ کشف حجاب به قدمت تاریخ حجاب است تا جایی که نگار متحده٬ پژوهشگر فمینیست٬ از بی‌حجابی زینب خواهر حسین بن علی در واقعه کربلا صحبت کرده‌است. اما به نظر میرسد کشف حجابهای معاصرتر٬ بلوغ٬ خوداگاهی فمینیستی و حق طلبی بیشتری در خود دارند و آگاهانه نظم و ساختار مردسالار را به چالش می کشند.

خورشید- موضوع: پوشش اجباری قسمت اول from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.