برنامه «خورشيد»، نخستین برنامه ایست که درباره زنان به روشنگری و آکاهی رسانی خواهد پرداخت

کارشناس و میهمان برنامه دکتر نهضت فرنودی – روانشناس
________________
موضوع برنامه اول
قوانين بسياری در کشور ما وجود دارد که تا همين چند سال پيش در کشورهای غربی هم وجود داشت و اجرا ميشد٬ مثل اجازه شوهر برای خروج از کشور يا طلاق٬ يا حق تمکين زن از شوهر. اکنون اين قوانين در اين کشورها عوض سشده و زنان مانند مذدان حق طلاق و خروج از کشور دارند و رابطه زناشويی که برخلاف
رضايت زن باشد جرم تلقی ميشود. بنابراين اين دگرگونی قوانين اين امکان را به ما می دهد تا مقايسه انجام دهيم بين وضعيت دو نوع خانواده در وضع کنونی و وصضع پيش از اصلاح قوانين. چرا که بسياری از مخالفان اصلاح قوانين در کشورهايی مانند ايران٬ اين اصلاحات را موجب فروپاشی خانواده ميدانند.

خورشید – اجازه بی اجازه from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.