هنر و مقاومت نگاهی است به مقاومت امروزه مردم ایران در مقابل دیکتاتوری مذهبی با استفاده از هنرموسیقی .فیلم. کاریکاتور و …

هنر و مقاومت با پرویز کاردان – هفتم آبان ۱۳۹۴ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.