کارشناس برنامه : دکتر امیری مقدم -پزشک و استاد دانشگاه – بنیانگذار سازمان حقوق بشر
زمان پخش :۱۸ اکتبر۲۰۱۵؛ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۴
……………….
در حالی که مجازات اعدام در بیش از 156 کشور جهان لغو شده اسنت و یا اجرا نمی گردد جمهوری اسلامی همچنان این قانون را اجرا
میکند.این حکومت نه تنها اعدام را در متوقف نکرده که بر اجرای هر چه بیشتر آن درخفا و ملا عام پای فشاری می نماید.ماشین سرکوب و اعدام در رژیم ایران همچنان ترمز بریده به پیش می تازد و هیچ حد و مرزی نمی شناسد .در کشورهایی که مجازات اعدام اجرا می شود عموما مجرمین کسانی هستند که مرتکب قتل انسانی دیگر شده اند ولی در جمهوری اسلامی اعدام به عناوین دیگر نیز بسیار شایع است .جرایمی مانند قتل ،تجاوز ،مواد مخدر با کمترین میزان ،سرقت مسلحانه ، زور گیری از علل بسیار عادی برای گرفتن جان انسانهاست ولی موضوع نگران کننده اینکه اتهاماتی مانند جاسوسی و و یا فعالیتهای سیاسی و یا اقدام علیه امنیت ملی نیز به راحتی حکم اعدام دریافت می کنند .و از آن بدتر اینکه این به اصطلاح جرایم من درآوردی هیچ تعریف مشخصی نیز ندارند و می دانیم که در زندانهای رژیم انواع و اقسام شکنجه ها برای مثلا گرفتن اعتراف از زندانیان نگون بخت وجود دارد و بسیارند افرادی که برای رهایی از شکنجه به هر چیزی که منظور نظر بازجو و شکنجه گر باشد تن می دهند و صدها و هزاران تن از این افراد در طی سالیان گذشته بدون کمترین گناهی جان خویش را از دست داد ه اند.

برنامه شورای ملی ایران/اعدام در جمهوری اسلامی و اصل هفتم منشور from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.