برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران / موضوع: نه به اعدام
مهمان ها: آقای دکتر امیری مقدم، اردشیر دولت و افشین افشین جم
——-
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴
———–

Comments are closed.