برنامه افتتاحیه رسانه افق ایران و معرفی برنامه ها
الهام ستاکی و مهدی اقازمانی، به معرفی رسانه ایران می پردازند. زمان پخش برنامه، پانزدهم ماه نوامبر 2014

Comments are closed.